NIEUWS: EDUKATIEPROJECT MPZ START DIT NAJAAR!

Nu de financiering rond is start MuziekPodium Zeeland komend najaar met het educatie project: Klassiek: in, om en buiten de school! Een binnen- en buitenschools educatieproject waarbij kinderen klassieke muziek beleven. Dit project is ontwikkeld samen met de stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen, Kunst Educatie Walcheren, het Apollo Ensemble, de Archipel scholen en Muziekschool Zeeland. Financieel is dit project mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de gemeente Vlissingen en Proeftuin Muziek Educatie Zeeland.

Dit educatieprogramma is ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool en zal klassikaal aangeboden worden: ieder kind, ongeacht afkomst, religie en achtergrond kan kennis maken met de concertgang en klassieke muziek. Kinderen die anders nooit in een concertzaal zouden komen krijgen nu de kans om binnen- en buitenschools kennis te maken met en klassieke muziek en het bezoeken van een concert. Daarnaast is het vervolg trajekt van belang. Muziekschool Zeeland zal worden uitgenodigd om bij de concerten aanwezig zijn met proefinstrumenten uit het Muziekdepot en kan kinderen een gratis proefles aanbieden, mocht die interesse er zijn. Ook gaan de kinderen naar huis met een voucher voor een gratis concert naar keuze van MuziekPodium Zeeland om dit samen met één ouder te bezoeken. Zo willen wij proberen om een meer reguliere concertgang te creëren voor zowel ouder als kind en klassieke muziek in het algemeen toegankelijker te maken voor een breder toekomstig publiek. Van belang vinden wij ook het ontwikkelen van structurele klassieke muziekeducatie onder basisschoolleerlingen, het creëren van een duurzame verbinding en samenwerking tussen school en de culturele omgeving en het bevorderen van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en -participatie.

Samen met onze partners gaan wij dit project gedurende drie jaar Zeeland breed aanbieden aan iedere basisschool en hopen dat deze drie jaar leiden tot structureel

meer muziekonderwijs op de basisschool, meer jonge muziekbeoefenaars en meer interesse voor klassieke muziek!Reactie toevoegen

Your comment will be revised by the site if needed.