Binnen- en buitenschools kennismaken met klassieke muziek

Dit educatieprogramma is ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool en zal klassikaal aangeboden worden: ieder kind, ongeacht afkomst, religie en achtergrond kan kennis maken met de concertgang en klassieke muziek. Kinderen die anders nooit in een concertzaal zouden komen krijgen nu de kans om binnen- en buitenschools kennis te maken met en klassieke muziek en het bezoeken van een concert.

Vervolgtraject met proefles en voucher voor concertbezoek

Daarnaast is het vervolgtraject van belang. Muziekschool Zeeland zal worden uitgenodigd om bij de concerten aanwezig zijn met proefinstrumenten uit het MuziekDepot Zeeland en kan kinderen een gratis proefles aanbieden, mocht die interesse er zijn. Ook gaan de kinderen naar huis met een voucher voor een gratis concert naar keuze van MuziekPodium Zeeland om dit samen met één ouder te bezoeken. Zo willen wij proberen om een meer reguliere concertgang te creëren voor zowel ouder als kind en klassieke muziek in het algemeen toegankelijker te maken voor een breder toekomstig publiek.

Duurzaam educatieprogramma

Van belang vinden wij ook het ontwikkelen van structurele klassieke muziekeducatie onder basisschoolleerlingen, het creëren van een duurzame verbinding en samenwerking tussen school en de culturele omgeving en het bevorderen van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en -participatie. Ook PABO studenten zullen participeren in dit programma om niet alleen kennis over muziekeducatie te vergaren maar ook om deze kennis later beroepsmatig uit te kunnen dragen.

Naast MuziekPodium Zeeland zijn Kunsteducatie Walcheren, het Apollo Ensemble, Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen, Muziekschool Zeeland partners in dit project. Dit project is mede tot stand gekomen door de financiële steun van de gemeente Vlissingen, het VSB fonds en Proeftuin Muziekeducatie.