Missie, visie en doelstellingen MuziekPodium Zeeland

Missie

“MPZ wil in de provincie Zeeland muziek laten horen die het verschil maakt”

Visie

 “MPZ brengt jong en oud in contact met inspirerende, verrassende en kwalitatief hoogstaande muziek en geeft daar invulling aan door zelf muziek te programmeren en speciale produkties te laten plaatsvinden op verschillende goed geselecteerde locaties in Zeeland alsmede door haar kennis en kunde ten dienste te stellen aan andere Zeeuwse podia.”

Doelstellingen

Om de missie en visie van MPZ te realiseren is een aantal lange termijn doelstellingen gedefinieerd:

Wij zijn een kostenefficiente en financieel gezonde stichting die haar inkomsten zoveel mogelijk benut voor het organiseren van kwalitatief goede concerten;

 • wij dragen zorg voor een eigen programmering en producties, die passen binnen de Zeeuwse identiteit
 • wij willen onze omgeving – ons publiek, de Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven, fondsen, sponsors, maar ook podia en uitvoerders – meer betrekken bij MPZ
 • wij streven meer diversiteit in onze inkomstenbronnen en een hogere kostendekkendheid van onze programmering na om minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies
 • wij streven doelgroepverbreding na en willen ons met name meer op jongeren richten met op speciale groepen gerichte producties in combinatie met educatieve activiteiten
 • wij zoeken samenwerking met andere muziekpodia, die passen bij de identiteit van MPZ
 • wij bieden andere podia en instellingen onze expertise, kennis en kunde aan

Beleid voor Samenwerking

MPZ heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. MPZ beschouwt samenwerking in Zeeland als een belangrijke succesfactor om met een beperkt Zeeuws cultureel budget in de provincie Zeeland een gevarieerd en kwalitatief cultureel programma aan te bieden. Op dit moment werkt MPZ met de volgende Zeeuwse culturele instelling samen:

Samenwerken kan op veel verschillende manieren en in veel verschillende vormen. MPZ staat open voor elke nieuwe samenwerking, waarbij zij de volgende kaders en beleid hanteert:

 • De samenwerking is niet in strijd met het statutaire doel van MPZ
 • De samenwerking is ondersteunend aan het realiseren van missie, visie en doelstellingen van MPZ
 • De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid en beperkt de autonomie van MPZ niet
 • De samenwerking leidt tot synergievoordelen die MPZ zonder de samenwerking niet zou hebben;
 • De samenwerking brengt geen (extra) risico’s of nadeel met zich mee voor MPZ
 • De samenwerking moet te realiseren zijn met de middelen die MPZ ter beschikking staan (financieel, personeel, huisvesting etc)
 • De samenwerking zal altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland aangegaan worden
 • De samenwerking gaat nooit ten koste van de medewerkers van MPZ