OVER ONS

MuziekPodium Zeeland (MPZ) is een culturele instelling, die sinds 2005 op diverse plekken in de provincie concerten en projecten organiseert. Naast nieuwe muziek wordt ook oude en (modern-) klassieke muziek, jazz en geïmproviseerde muziek gebracht.
MPZ biedt daarbij naast hoge kwaliteit, grote diversiteit en de nodige avontuurlijkheid, hetgeen door publiek, pers en podiumkunstenaars van binnen en buiten Zeeland erkend en gewaardeerd wordt.

Missie

“MPZ wil in de provincie Zeeland muziek laten horen die het verschil maakt”

Visie

“MPZ brengt jong en oud in contact met inspirerende, verrassende en kwalitatief hoogstaande muziek en geeft daar invulling aan door zelf muziek te programmeren en speciale produkties te laten plaatsvinden op verschillende goed geselecteerde locaties in Zeeland alsmede door haar kennis en kunde ten dienste te stellen aan andere Zeeuwse podia.”

Doelstellingen

Om de missie en visie van MPZ te realiseren is een aantal lange termijn doelstellingen gedefinieerd: wij dragen zorg voor een eigen programmering en producties, die passen binnen de Zeeuwse identiteit
  • wij willen onze omgeving – ons publiek, de Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven, fondsen, sponsors, maar ook podia en uitvoerders – meer betrekken bij MPZ
  • wij streven meer diversiteit in onze inkomstenbronnen en een hogere kostendekkendheid van onze programmering na om minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies
  • wij streven doelgroepverbreding na en willen ons met name meer op jongeren richten met op speciale groepen gerichte producties  in combinatie met educatieve activiteiten
  • wij zoeken samenwerking met andere muziekpodia, die passen bij de identiteit van MPZ
  • wij bieden andere podia en instellingen onze expertise,kennis en kunde aan

Team

Ana Zlovic

Bureaumanager

Maurits Portier

Directeur

Bestuur

Hans van den Boezem

Penningmeester

Monique de Jonge

bestuurslid

P. van Breda

Voorzitter