MEESTERS EN GEZELLEN O.L.V. DANIËL REUSS MET LEDEN VAN CAPPELLA AMSTERDAM

Meesters&Gezellen is een jaarlijkse concertserie voor jonge professionele zangers, zie ook www.meestersengezellen.nl . Het is een vorm van werkplek-leren, waar de jonge zangers ( de Gezellen) samenwerken met ervaren zangers (de Meesters). Ze repeteren samen en geven samen een serie van 8 concerten door heel Nederland. Jonge zangers worden tijdens hun opleiding bijna uitsluitend getraind als solo-zanger, in de hoop dat ze een grote prijs winnen en op tv komen. De allergrootste meerderheid redt dat niet en moet op den duur een ander vak gaan zoeken, òf goed in een koor leren zingen. Dan kun je wel een economisch bestaan opbouwen. En dat is precies wat wij de jonge zangers leren bij Meesters&Gezellen.

Voor het publiek is het fantastisch om al die jonge mensen op zulk een hoog niveau met hun jeugdige élan aan de slag te horen. In 2023 werkt Meesters&Gezellen samen met Cappella Amsterdam:  de Meesters zijn vier ervaren zangers van Cappella Amsterdam, voor elke stemgroep één. De dirigent is Daniel Reuss.

Het programma van 2023 is getiteld “Wendingen” naar het toenmalige tijdschrift van de Amsterdamse School, een architectuurstroming uit het begin van de 20ste eeuw. De architecten en beeldend kunstenaars van de Amsterdamse School, hadden als ideaal om aan alle lagen van de bevolking zo veel mogelijk moois aan te reiken. Aan hen werden door overheden en woningbouwverenigingen opdrachten gegeven. Meesters&Gezellen voeren dit jaar drie werken uit die voor Cappella Amsterdam in opdracht werden geschreven. Ook is een compositie-opdracht gegeven aan de Tadzjikistaanse studente compositie Jasmine Karimova, speciaal voor Meesters&Gezellen. Ter afwisseling met al dit contemporaine werk worden composities van Clara Schumann en Fanny Mendelssohn ten gehore gebracht.

Meesters & Gezellen treden vrijdag 3 maart om 20.00 uur voor u op in de Sint Jacobskerk van Vlissingen.


Reactie toevoegen

Your comment will be revised by the site if needed.